Uzależnienie od heroiny

Jędrzej Czerwiński 2019-05-26 0 komentarzy
Uzależnienie od heroiny

Dla wielu narkomanów uzależnienie kończy się tragicznie. Postępuje degradacja społeczna ze względu na niezdolność do pracy, a także brak środków na zakup kolejnych porcji narkotyku. Stan zdrowia systematycznie się pogarsza, a w ostatecznym wyniku narkomania może prowadzić nawet do śmierci uzależnionego.

Tak jednak być nie musi. Nawet ciężkie uzależnienie od heroiny można skutecznie wyleczyć, o ile sam zainteresowany ma wystarczająco dużo dobrej woli i samozaparcia, by poddać się terapii. Istotną rolę ma tu do odegrania jego otoczenie, którego zdecydowane działanie może sprawić, że leczenie zostanie podjęte w porę.

Leczenie uzależnień, także tych od narkotyków, to przede wszystkim indywidualna i grupowa psychoterapia. Narkomanom mogą być jednak podawane środki uspokajające, które zmniejszają objawy abstynencyjne. Chory zaczyna funkcjonować bez wprawiania się w stany euforii, a zarazem nie musi cierpieć podczas detoksykacji.

Terapia pozwala mu nauczyć się żyć od nowa, bez wspomagania substancjami psychoaktywnymi. Często dotyka rozmaitych problemów, przed którymi uciekał w świat narkotykowych wizji. Gdy uzależniony odzyska równowagę i pewność siebie, a zarazem jego organizm uwolni się od uzależniających toksyn, może podjąć próbę powrotu do społeczeństwa. Terapię może odbyć anonimowo w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia AGNUS, dysponującym wieloma placówkami w całej Polsce. Czekają tam lekarze i psychoterapeuci z niezbędnym doświadczeniem. Droga do wolności od heroiny jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą się od narkomanii trwale uwolnić.  

Skomentuj wpis